Organi

 

Predsednik NSSS

Predsednik NSSS samostojno zastopa in predstavlja NSSS pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v Sloveniji in tujini. Prav tako vodi delo NSSS po programu in sklepih predsedstva, glavnega odbora in skupščine NSSS. Za predsednika je bil ponovno izbran Branislav Rajić in za podpredsednika Miloš Konjević.

 
Predsednik NSSS
Branislav Rajić (predsednik)
predsednik@nsss.si
branislav.rajic@bum-mb.si
branislav.r.bane
@Bane_Rajic

Predsedstvo

Predsedstvo NSSS sestavlja 7 članov, ki so hkrati tudi člani glavnega odbora in se izbirajo na vsaka štiri leta. Predsedstvo je operativni izvršni organ NSSS, ki izvaja sklepe skupščine in glavnega odbora ter izvaja druge dejavnosti, ki so usmerjene na uresničitev ciljev NSSS.

 1. Mag. Branislav Rajić, predsednik,
 2. Miloš Konjević, podpredsednik,
 3. Nikola Todorović, sekretar,
 4. Mag. Vladimir Kokanović, ćlan in predsednik SSS,
 5. Davor Stanivuković, član,
 6. Ostoja Bubnjević, predsednik KKAP.

Drugi podpredsednik in član predsedstva bo izvoljen na letni skuščini NSSS v letu 2023.

Glavni odbor

Glavni odbor je izvršni organ NSSS, ki ga sestavlja od 11 do 25 članov, ki se izbirajo vsaka štiri leta. Na skupščini NSSS 17.05.2022 je odločeno da zaradi operativnih razlogov v tem mandatu glavni odbor šteje 11 članov. Glavni odbor je zadolžen za izvajanje strategije razvoja in urejanja odnosa med srbsko narodno skupnostjo na eni strani in institucijami Republike Slovenije in Republike Srbije na drugi strani. Glavni odbor prav tako sprejema splošna stališča in smernice za izboljšanje položaja srbske skupnosti v Republiki Sloveniji. Člani glavnega odbora se sestanejo po potrebi in vsaj enkrat letno.

 1. Mag. Branislav Rajić, predsednik,
 2. Miloš Konjević, podpredsednik,
 3. Nikola Todorović, sekretar,
 4. Mag. Vladimir Kokanović, predsednik SSS,
 5. Andrija Ilić,
 6. Ostoja Bubnjević, predsednik KKAP,
 7. Dr. Tomislav Đorđević,
 8. Gojko Lazić,
 9. Davor Stanivuković,
 10. Rade Bakračević,

Enajsti član glavnega odbora bo izvoljen na letni skupščini NSSS v letu 2023

Nadzorni odbor

V skladu z odredbo člena 8. Statuta NSSS, so člani NSSS lahko pravne (srbska kulturna in druga društva) in fizične osebe.

 1. Rodoljub Vasović, predsednik,
 2. Savo Radić, član,
 3. Gojko Lazić, član.

Komisija za kadrovske in administrativne zadeve:

 1. Ostoja Bubnjević, predsednik,
 2. Rade Bakračević, član,

Tretji član komisije bo izvoljen na letni skupščini NSSS v letu 2023

Člani

Člani NSSS so lahko posamezniki, društva in zveze, ki želijo s svojim delom aktivno prispevati k doseganju strateških ciljev za ohranjanje kulturne in nacionalne identitete Srbov v Sloveniji.

Društva

V skladu z odredbo člena 8. Statuta NSSS, se člani NSSS lahko pravne (srbska kulturna in druga društva) in fizična osebe.

Pravne osebe (društva), ki so po ustanovni skupčini pristopile k NSSS

 1. PKUD Sveti Nikola Maribor,
 2. Srpsko kulturno društvo „Štajerska zajednica“, Maribor,
 3. Srpsko prosvetno društvo „Nikola Tesla“, Postojna,
 4. Srpsko kulturno društvo „Novo mesto“, Novo mesto,
 5. Združenje guslarjev Slovenije, Kočevje.