Organi

Na tej strani boste našli informacije o strukturi organizacije, predsedniku, predsedstvu, glavnem odboru, članih in društvih.

Predsednik NSSS

Predsednik NSSS samostojno zastopa in predstavlja NSSS pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v Sloveniji in v matičnih državah. Prav tako vodi delo NSSS po programu in sklepih predsedstva, glavnega odbora in skupščine NSSS. Za prvega predsednika je bil izbran Branislav Rajić in za podpredsednico je bila izbrana Biljana Žikić.

Predsednik NSSS
Branislav Rajić (predsednik)
predsednik@nsss.si
branislav.rajic@bum-mb.si
branislav.r.bane
@Bane_Rajic

Predsedstvo

Predsedstvo NSSS sestavlja 7 članov, ki so po položaju istočasno tudi člani glavnega odbora in se izbirajo na vsaka štiri leta. Predsedstvo je operativni izvršni organ NSSS, ki izvaja sklepe skupščine in glavnega odbora ter izvaja druge dejavnosti, ki so usmerjene na uresničitev ciljev NSSS.

 1. Mr Rajić Branislav, predsednik,
 2. Dr Žikić Biljana, prvi potpredsednik,
 3. Mr Viktor Kovačević, drugi potpredsednik,
 4. Todorović Nikola, sekretar,
 5. Radulj Danilo, predsednik Komisije za kadrovske i administrativne poslove,
 6. Damjanić Petar, član
 7. Samac Dalibor, član

Glavni odbor

Glavni odbor je izvršni organ NSSS, ki ga sestavlja od 11 do 25 članov, ki se izbirajo vsaka štiri leta. Glavni odbor je zadolžen za pripravo strategije razvoja in urejanja odnosa med srbsko narodno skupnostjo na eni strani in institucijami Republike Slovenije in Republike Srbije na drugi strani. Odbor prav tako sprejema splošna stališča in smernice za izboljšanje položaja srbske skupnosti v Republiki Sloveniji. Člani glavnega odbora se sestanejo po potrebi in vsaj enkrat letno.

 1. Dr Bajić Stojiljković Vesna, etnomuzikolog i etnokoreograf,
 2. Bakračević Rade, univ. dipl. inž.,
 3. Bubnjević Ostoja, mašinski tehničar,
 4. Damjanić Petar, univ. dipl. politikolog,
 5. Dr Tomislav Đorđević, doktor pravnih nauka,
 6. Mr Anđelić Đukić Milena, magistar menadžmenta,
 7. Dr Žikić Biljana, antropolog, prof. srpskog jezika i književnosti,
 8. Mr Igrec Danijel, magistar pravnih nauka,
 9. Mr Viktor Kovačević, magistar informatike,
 10. Krapše Jasmina, hemijski tehničar,
 11. Mitrović Emilija, univ. dipl. kulturolog,
 12. Panić Tanja, univ. dipl. pedagog,
 13. Radulj Danilo, univ. dipl. pravnik,
 14. Mr Rajić Branislav, univ. dipl. inž. arhitekta,
 15. Samac Dalibor, univ. dipl. inž.,
 16. Stubičar Vesna, ing. logistike,
 17. Todorović Nikola, univ. dipl. pravnik,

Nadzorni odbor

V skladu z odredbo člena 8. Statuta NSSS, se člani NSSS lahko pravne (srbska kulturna in druga društva) in fizična osebe.

 1. Vasović Rodoljub, predsednik Nadzornog odbora,
 2. Vrsajković Milka, član,
 3. Demonjić Miloš, član.

Komisija za kadrovske in administrativne zadeve:

 1. Radulj Danilo, Predsednik komisije,
 2. Bubnjević Ostoja, član,
 3. Mitrović Emilija, član.

Člani

Člani NSSS so lahko posamezniki, društva in zveze, ki želijo s svojim delom aktivno prispevati k doseganju strateških ciljev za ohranjanje kulturne in nacionalne identitete Srbov v Sloveniji.

Ustanovni člani NSSS:

 1. Dr Bajić Stojiljković Vesna, etnomuzikolog i etnokoreograf,
 2. Bakračević Rade, univ. dipl. inž.,
 3. Bubnjević Ostoja, mašinski tehničar,
 4. Bunić Marina, dipl. fizioterapeut,
 5. Vasović Rodoljub, dipl. inž. mašinstva,
 6. Vrsajković Milka, komercijalist,
 7. Vujčić Pavlović Irena, dipl. istoričar umetnosti,
 8. Damjanić Petar, univ. dipl. politikolog,
 9. Demonjić Miloš, mašinski tehničar,
 10. Dr Tomislav Đorđević, doktor pravnih nauka,
 11. Mr Anđelić Đukić Milena, magistar menadžmenta,
 12. Dr Žikić Biljana, antropolog, prof. srpskog jezika i književnosti,
 13. Ilić Andrija, vozač,
 14. Jeftenić Nenad, elektroenergetski tehničar,
 15. Mr Ivanović Radomir, magistar farmacije,
 16. Mr Igrec Danijel, magistar pravnih nauka,
 17. Mr Viktor Kovačević, magistar informatike,
 18. Konjević Miloš, diplomant družboslovne informatike,
 19. Krapše Jasmina, hemijski tehničar,
 20. Dr Marić Kovačević Biljana, lekar,
 21. Dr Matić Dragan, doktor istorijskih nauka,
 22. Milović Vesna, student,
 23. Milović Stojan, zidar,
 24. Mitrović Emilija, univ. dipl. kulturolog,
 25. Panić Tanja, univ. dipl. pedagog,
 26. Radić Savo, građevinski poslovođa,
 27. Radulj Danilo, univ. dipl. pravnik,
 28. Mr Rajić Branislav, univ. dipl. inž. arhitekta,
 29. Samac Dalibor, univ. dipl. inž.,
 30. Stubičar Vesna, ing. logistike,
 31. Šobot Ostoja, srednja PTT škola,
 32. Todorović Nikola, univ. dipl. pravnik,

Društva

V skladu z odredbo člena 8. Statuta NSSS, se člani NSSS lahko pravne (srbska kulturna in druga društva) in fizična osebe.

Pravne osebe (društva), ki so po ustanovni skupčini pristopile k NSSS

 1. PKUD Sveti Nikola Maribor,
 2. Srpski kulturni centar „Danilo Kiš“, Ljubljana,
 3. Kulturno umetničko društvo „Izvor“, Ljubljana,
 4. Srpsko kulturno društvo „Štajerska zajednica“, Maribor,
 5. Srpsko prosvetno društvo „Nikola Tesla“, Postojna,
 6. Srpsko kulturno društvo „Novo mesto“, Novo mesto,
 7. Društvo za „Srpski jezik i kulturu“, Ljubljana,
 8. Združenje guslarjev Slovenije, Kočevje