Organi

Na ovoj stranici čete nači informacije kakva je struktura organizacije, predsednik, predsedništvo, glavni odbor, članovi i društva.

Predsednik NSSS

Predsednik NSSS samostalo zastupa I predstavlja NSSS pred državnim I drugim organima I organizacijama u Sloveniji I matičnim državama. On takođe vodi rad NSSS po program I zaključcima Predsedništva NSSS, Glavnog odbora I Skupštine NSSS. Za prvog presednika izabran je Branislav Rajić i za potpredsednika Biljana Žikić.

Predsednik NSSS
Branislav Rajić (predsednik)
predsednik@nsss.si
branislav.rajic@bum-mb.si
branislav.r.bane
@Bane_Rajic

Predsedništvo

Predsedništvo NSSS broji 7 članova koji su po položaju istovremeno I članovi Glavnog odbora I biraju se na period od 4 godine. Predsedništvo je operativni izvršni organ NSSS koji sprovodi zaključke Skupštine I Glavnog odbora i sprovodi druge aktivnosti koje su usmerene na realizaciju ciljeva NSSS:

 1. Mr Rajić Branislav, predsednik,
 2. Dr Žikić Biljana, prvi potpredsednik,
 3. Mr Viktor Kovačević, drugi potpredsednik,
 4. Todorović Nikola, sekretar,
 5. Radulj Danilo, predsednik Komisije za kadrovske i administrativne poslove,
 6. Damjanić Petar, član
 7. Samac Dalibor, član

Glavni odbor

Glavni odbor je izvršni organ NSSS koji broji od 11 do 25 članova, koji se biraju na četiri godine. Glavni odbor zadužen je za pripremanje strategije razvoja I uređivanja odnosa između srpske narodne zajednice na jednoj strain I insitucija Repblike Slovenije I Republike Srbije na drugoj strani. Odbor takođe usvaja opšte stavove I smernice za poboljšanje položaja srpske zajednice u Republiki Sloveniji. Članovi Glavnog odbora sastaju se po potrebi a najmanje jednom godišnje.

 1. Dr Bajić Stojiljković Vesna, etnomuzikolog i etnokoreograf,
 2. Bakračević Rade, univ. dipl. inž.,
 3. Bubnjević Ostoja, mašinski tehničar,
 4. Damjanić Petar, univ. dipl. politikolog,
 5. Dr Tomislav Đorđević, doktor pravnih nauka,
 6. Mr Anđelić Đukić Milena, magistar menadžmenta,
 7. Dr Žikić Biljana, antropolog, prof. srpskog jezika i književnosti,
 8. Mr Igrec Danijel, magistar pravnih nauka,
 9. Mr Viktor Kovačević, magistar informatike,
 10. Krapše Jasmina, hemijski tehničar,
 11. Mitrović Emilija, univ. dipl. kulturolog,
 12. Panić Tanja, univ. dipl. pedagog,
 13. Radulj Danilo, univ. dipl. pravnik,
 14. Mr Rajić Branislav, univ. dipl. inž. arhitekta,
 15. Samac Dalibor, univ. dipl. inž.,
 16. Stubičar Vesna, ing. logistike,
 17. Todorović Nikola, univ. dipl. pravnik,

Nadzorni odbor

U skladu s odredbom člana 8. Statuta NSSS, članovi NSSS mogu biti pravna (srpska kulturna i druga društva) i fizička lica.

 1. Vasović Rodoljub, predsednik Nadzornog odbora,
 2. Vrsajković Milka, član,
 3. Demonjić Miloš, član.

Komisija za kadrovske i administrativne poslove:

 1. Radulj Danilo, Predsednik komisije,
 2. Bubnjević Ostoja, član,
 3. Mitrović Emilija, član.

Članovi

U skladu s odredbom člana 8. Statuta NSSS, članovi NSSS mogu biti pravna (srpska kulturna i druga društva) i fizička lica.

Osnivački članovi NSSS:

 1. Dr Bajić Stojiljković Vesna, etnomuzikolog i etnokoreograf,
 2. Bakračević Rade, univ. dipl. inž.,
 3. Bubnjević Ostoja, mašinski tehničar,
 4. Bunić Marina, dipl. fizioterapeut,
 5. Vasović Rodoljub, dipl. inž. mašinstva,
 6. Vrsajković Milka, komercijalist,
 7. Vujčić Pavlović Irena, dipl. istoričar umetnosti,
 8. Damjanić Petar, univ. dipl. politikolog,
 9. Demonjić Miloš, mašinski tehničar,
 10. Dr Tomislav Đorđević, doktor pravnih nauka,
 11. Mr Anđelić Đukić Milena, magistar menadžmenta,
 12. Dr Žikić Biljana, antropolog, prof. srpskog jezika i književnosti,
 13. Ilić Andrija, vozač,
 14. Jeftenić Nenad, elektroenergetski tehničar,
 15. Mr Ivanović Radomir, magistar farmacije,
 16. Mr Igrec Danijel, magistar pravnih nauka,
 17. Mr Viktor Kovačević, magistar informatike,
 18. Konjević Miloš, diplomant družboslovne informatike,
 19. Krapše Jasmina, hemijski tehničar,
 20. Dr Marić Kovačević Biljana, lekar,
 21. Dr Matić Dragan, doktor istorijskih nauka,
 22. Milović Vesna, student,
 23. Milović Stojan, zidar,
 24. Mitrović Emilija, univ. dipl. kulturolog,
 25. Panić Tanja, univ. dipl. pedagog,
 26. Radić Savo, građevinski poslovođa,
 27. Radulj Danilo, univ. dipl. pravnik,
 28. Mr Rajić Branislav, univ. dipl. inž. arhitekta,
 29. Samac Dalibor, univ. dipl. inž.,
 30. Stubičar Vesna, ing. logistike,
 31. Šobot Ostoja, srednja PTT škola,
 32. Todorović Nikola, univ. dipl. pravnik,

Društva

U skladu s odredbom člana 8. Statuta NSSS, članovi NSSS mogu biti pravna (srpska kulturna i druga društva) i fizička lica.

Pravna lica (društva), koja su nakon osnivačke Skupštine pristupila NSSS

 1. PKUD Sveti Nikola Maribor,
 2. Srpski kulturni centar „Danilo Kiš“, Ljubljana,
 3. Kulturno umetničko društvo „Izvor“, Ljubljana,
 4. Srpsko kulturno društvo „Štajerska zajednica“, Maribor,
 5. Srpsko prosvetno društvo „Nikola Tesla“, Postojna,
 6. Srpsko kulturno društvo „Novo mesto“, Novo mesto,
 7. Društvo za „Srpski jezik i kulturu“, Ljubljana,
 8. Združenje guslarjev Slovenije, Kočevje