Organi

 

Predsednik NSSS

Predsednik NSSS samostalo zastupa I predstavlja NSSS pred državnim I drugim organima I organizacijama u Sloveniji I matičnim državama. On takođe vodi rad NSSS po program I zaključcima Predsedništva NSSS, Glavnog odbora I Skupštine NSSS. Za predsednika ponovo je izabran Branislav Rajić i za potpredsednika Miloš Konjević.

 
Predsednik NSSS
Branislav Rajić (predsednik)
predsednik@nsss.si
branislav.rajic@bum-mb.si
branislav.r.bane
@Bane_Rajic

Predsedništvo

Predsedništvo NSSS broji 7 članova koji su po položaju istovremeno I članovi Glavnog odbora I biraju se na period od 4 godine. Predsedništvo je operativni izvršni organ NSSS koji sprovodi zaključke Skupštine I Glavnog odbora i sprovodi druge aktivnosti koje su usmerene na realizaciju ciljeva NSSS:

 1. Mr Rajić Branislav, predsednik,
 2. Miloš Konjević, potpredsednik,
 3. Nikola Todorović, sekretar,
 4. Mr. Vladimir Kokanović, član in predsednik SSS,
 5. Davor Stanivuković, član,
 6. Ostoja Bubnjević, predsednik KKAP.

Glavni odbor

Glavni odbor je izvršni organ NSSS koji broji od 11 do 25 članova, koji se biraju na četiri godine. Glavni odbor zadužen je za pripremanje strategije razvoja I uređivanja odnosa između srpske narodne zajednice na jednoj strain I insitucija Repblike Slovenije I Republike Srbije na drugoj strani. Odbor takođe usvaja opšte stavove I smernice za poboljšanje položaja srpske zajednice u Republiki Sloveniji. Članovi Glavnog odbora sastaju se po potrebi a najmanje jednom godišnje.

 1. Mr. Branislav Rajić, predsednik,
 2. Miloš Konjević, potpredsednik,
 3. Nikola Todorović, sekretar,
 4. Mr. Vladimir Kokanović, predsednik SSS,
 5. Andrija Ilić,
 6. Ostoja Bubnjević, predsednik KKAP,
 7. Dr. Tomislav Đorđević,
 8. Gojko Lazić,
 9. Davor Stanivuković,
 10. Rade Bakračević,

      Jedanaesti član Glavnog odbora biće izabran na godišnjoj skupštini NSSS 2023 godine.

Nadzorni odbor

U skladu s odredbom člana 8. Statuta NSSS, članovi NSSS mogu biti pravna (srpska kulturna i druga društva) i fizička lica.

 1. Rodoljub Vasović, predsednik,
 2. Savo Radić, član,
 3. Gojko Lazić, član.

Komisija za kadrovske i administrativne poslove:

 1. Ostoja Bubnjević, predsednik,
 2. Rade Bakračević, član,

       Treći član komisije biće izabran na godišnjoj skupštini NSSS 2023 godine.

Članovi

Članovi NSSS mogu biti pojedinci, udruženja i sindikati koji žele da aktivno doprinesu ostvarivanju strateških ciljeva za očuvanje kulturnog i nacionalnog identiteta Srba u Sloveniji.

Društva

U skladu s odredbom člana 8. Statuta NSSS, članovi NSSS mogu biti pravna (srpska kulturna i druga društva) i fizička lica.

Pravna lica (društva), koja su nakon osnivačke Skupštine pristupila NSSS

 1. PKUD Sveti Nikola Maribor,
 2. Srpsko kulturno društvo „Štajerska zajednica“, Maribor,
 3. Srpsko prosvetno društvo „Nikola Tesla“, Postojna,
 4. Srpsko kulturno društvo „Novo mesto“, Novo mesto,
 5. Združenje guslarjev Slovenije, Kočevje